Przychodnia w Babkach

Przychodnia pracuje codziennie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

SZANOWNI PACJENCI,

W związku z pandemią koronawirusa informujemy,
że NZPOZ BABKI wprowadza poniższe środki ostrożności.

Rejestracja odbywać się będzie głównie - telefonicznie : 61 893 99 88 wew. 21
W przypadku osobistej wizyty w Poradni uprzejmie prosimy o korzystanie z dzwonka przy drzwiach i oczekiwanie w przedsionku.

O wizycie w gabinecie zadecyduje lekarz - Oddzwoni w dniu rejestracji, udzieli TELEPORADY i wyznaczy termin wizyty w gabinecie - jeśli będzie on konieczny.
PROSIMY ODBIERAĆ POŁĄCZENIA

W przypadku chorób przewlekłych - zamów leki przez telefon : 61 893 99 88
lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ADRES SKRZYNKI ELEKTRONICZNEJ JEST DO DYSPOZYCJI PACJENTÓW, KTÓRZY CHCĄ:
- ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE NA LEKI STOSOWANE PRZEWLEKLE
- OTRZYMAĆ WYDRUK DOKUMENATCJI MEDYCZNEJ
- PRZESŁAĆ SKAN DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 

Rejestracja jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00.

Zapisów na wizytę do lekarza można dokonać osobiście, przez osoby trzecie od 8:00 lub telefonicznie od 8:15 (tel. 61 893 99 88 wew. 21 - Poradnia Lekarza POZ, wew. 22 - Poradnia Stomatologiczna)

Rejestracji dzieci zdrowych na tzw. wizyty planowe (bilanse, szczepienia, kontrole) dokonuje się z wyprzedzeniem.

ADRES SKRZYNKI ELEKTRONICZNEJ JEST DO DYSPOZYCJI PACJENTÓW W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA LEKI STOSOWANE PRZEWLEKLE.

Poniżej podajemy ogólny harmonogram pracy naszych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Godziny pracy personelu medycznego, na skutek zdarzeń losowych mogą ulegać jednorazowym zmianom.


 • lek. med.
  Swietłana Bartkowiak

Poniedziałek po południu (TYLKO DZIECI)

Wtorek  przed południem

Środa przed południem 

Czwartek przed południem

Piątek przed południem

 

 • lek. med.
  Barbara Kulińska

Poniedziałek przed południem
CZASOWO NIE PRZYJMUJE

Wtorek po południu

Środa przed południem

Czwartek po południu 

 • lek. med.
  Magdalena Inczewska

URLOP 30/12/2020 - 04/01/2021

Wtorek przed południem (dzieci chore)

Środa po południu (dzieci zdrowe)

Czwartek po południu


 • lek. med.
  Piotr Kołata

URLOP 7/12/2020 - 24/12/2020

Poniedziałek przed południem

Wtorek po południu

Czwartek przed południem

Piątek przed południem

  

 • lek. med.
  Piotr Sidorowicz

Poniedziałek  po południu

Wtorek przed południem

 • lek. med.
  Magdalena Polewska


Piątek
przed południem


 

 

 

 

W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO PROSIMY PACJENTÓW O TELEFONICZNIE UMAWIANIE KONKRETNEGO TERMINU Z PIELĘGNIARKĄ NA ZABIEGI ZLECONE PRZEZ LEKARZA POZ W GABINECIE ZABIEGOWYM. 

W gabinecie zabiegowym pielęgniarka wykonuje zabiegi ściśle związane z wizytą i zlecone przez lekarza POZ.

Zakres usług:

 • iniekcje (w tym szczepienia),
 • pomiary biometryczne,
 • badanie EKG,
 • badanie poziomu cukru we krwi,
 • konsultacja medyczna.

Terminy przyjęć prosimy ustalać indywidualnie z pielęgniarką praktyki.

Pacjenci na podstawie skierowania od Lekarza POZ Naszej Poradni wykonują badania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.
UWAGA: skierowanie jest ważne 30 dni (chyba, że lekarz zaznaczy inaczej na skierowaniu)
Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie.

Badania laboratoryjne dla NZPOZ Babki wykonują:

TOPLAB   www.toplab.pl

Poznań, os. Lecha 120, tel. 61 8722828 pn. - pt. w godz. 7:30 – 12:00

Poznań, ul. Kórnicka 24, tel. 61 8754100 pn. - pt. w godz. 7:30 – 10:00

Babki 4c, tel. 61 8939988 wt. w godz. 8:00 – 9:00

Świątniki, ul. Kórnicka 8c, czw. 8:00 - 9:00

Laboratorium DIAGNOSTYKA punkty pobrań

Poznań, os. Boh. II Wojny Światowej 29 pn.-pt. 8:00 - 10:00

Poznań, os. Rzeczypospolitej 6; pn.- pt. 8:00 - 14:00

Puszczykowo, ul. Szpitalna 6, pn./śr./pt. 8:00 - 10:00

Mosina, ul. Konopnickiej 33, pn.-sob. 8:00-11:00 (sob. 7:00 - 11:00)

Laboratorium ALAB      www.alablaboratoria.pl

Poznań, Centrum Medyczne HCP, ul 28 czerwca 1956r 194,tel.:61 22 74 291; pn. - pt. 7:15-16:00; sb. 8:00 - 13:00

Poznań, os. Piastowskie 58, tel.:503 812 190; pon.- pt 7:30-14:00, środa 15:00-18:00

WAŻNE! Firma ALAB wycofała się z prowadzenia punktu pobrań w Kamionkach na ul. Mostowej. Usługę pobrania krwi wykonuje podwykonawca laboratorium, który z tego tytułu pobiera od Pacjenta opłatę. Do czasu wyjaśnienia sytuacji NZPOZ BABKI nie rekomenduje korzystania z w/w usługi, ze względu na dodatkowe obciążenie  kosztami.

Badana diagnostyki obrazowej (RTG, USG) dla NZPOZ Babki wykonują:

Pracownia RTG "Bikland, Jamed"

Poznań, os. Rzeczypospolitej 6, tel. 61 8720272 pn. - pt. w godz. 8:30 – 17:30

Pracownia rentgenodiagnostyczna (RTG, USG)

Poznań, ul. Kórnicka 24, tel. 61 8720467, 61 8871121 wew. 26, 662274860

 

W budynku Przychodni w Babkach funkcjonuje Punkt Apteczny.

Punkt Apteczny "Prababka" czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Telefon: 618 939 267

 

 

NZPOZ Babki w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami współpracuje z pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej, do których zadeklarowani są świadczeniobiorcy.

W Przychodni w Babkach zarejestrowana jest Indywidualna Praktyka Pielęgniarki środowiskowo Rodzinnej Halina Kiełbowicz (tel. 602 525 195)

NZPOZ Babki współpracuje z:

Położną środowiskowo  - rodzinną:

Lucyna Szymkowiak, tel. 606 245 134

Poradnia Stomatologiczna VITA-DENT udzielająca świadczeń w zakresie stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, protetyki i pedodoncji.

Rejestracja pacjentów do poradni stomatologicznej VITA-DENT - codziennie w godzinach pracy poradni osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie (tel. 61 893 99 88 wew. 22 lub 501 644 875).

W ramach Poradni Stomatologicznej przyjmują:

 • chirurg stomatolog
  Piotr Żmudziński
 • stomatolog
  Beata Żmudzińska

 

Prywatny gabinet psychologa dziecięcego:

mgr Joanna Zalewska,

Rejestracja i informacja pod numerem telefonu: 600 240 736.

Prywatny gabinet logopedyczny:

mgr Irena Filipowicz – Kasprzak, neurologopeda

 • diagnostyka i ogólna terapia zaburzeń mowy
 • terapia ludzi z afazją, alalią, dyzartrią
 • terapia dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • terapia jąkania

Rejestracja i informacja pod numerem telefonu: 501 292 902

Prywatny gabinet fizjoterapii:

mgr Justyna Raszewska,

 • rehabilitacja po złamaniach, udarach, endoprotezach
 • masaż w domu klienta

Rejestracja i informacja pod numerem telefonu: 506 487 057.

Prywatny gabinet medycyny pracy:

lek. med. Swietłana Bartkowiak,

przyjęcia w środę od 17:30 po uprzedniej rejestracji

Rejestracja i informacja pod numerem telefonu: 61 893 99  88.

TRANSPORT SANITARNY jest realizowany przez:
POMOC DORAŹNĄ LEKARZY RODZINNYCH "GRUNWALD"

W DNI ROBOCZE OD GODZINY 8:00 DO 18:00
na podstawie zlecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

Zgłoszenia zleceń są przyjmowane telefonicznie pod numerem:

61 8 66 00 19 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRANSPORTU SANITARNEGO Artykuł nr: 10072 z dnia 05 października 2016
Komunikat w sprawie zasad realizacji transportu sanitarnego

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu pragnie przypomnieć główne zasady realizacji transportu sanitarnego.
W jakich przypadkach przysługuje transport sanitarny finansowany ze środków publicznych

Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:
- konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;
- wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

W przypadkach innych niż wyżej wymienione, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.*

Przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych, w przypadku schorzeń wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej ***
Przewóz świadczeniobiorcy środkiem transportu sanitarnego drogowego (ambulansem) do najbliższego
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy, realizowanego na zasadach określonych przepisami ustawy* oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia** – na podstawie zlecenia lekarza poz.
Obejmuje:
1. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
2. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
3. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
4. przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), celem wykonania zabiegów i procedur medycznych
wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
5. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.
Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz obejmuje również świadczenia
transportu sanitarnego ,,dalekiego” w poz
Świadczenia transportu sanitarnego w poz dostępne są od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do
18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umowa o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz, poza sytuacjami związanymi z transportem dalekim”, nie obejmuje obowiązku zapewnienia transportu sanitarnego podlegającego realizacji przez świadczeniodawców w innych rodzajach świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach kompleksowości udzielania świadczeń. ****

W przypadkach, gdy miejsce udzielenia świadczenia wskazane skierowaniem na transport sanitarny w poz, nie jest najbliższym we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi, zakresie – koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, pokrywa świadczeniobiorca, zgodnie z cennikiem obowiązującym w jednostce realizującej świadczenie transportu sanitarnego.

Transport sanitarny realizowany w ramach kompleksowości udzielania świadczeń ****
Świadczeniodawca w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie *. Konieczność zabezpieczenia transportu sanitarnego obowiązuje więc każdego świadczeniodawcę, który zlecając wykonanie świadczenia stwierdza wskazanie do transportu sanitarnego pacjenta w celu wykonania zleconego świadczenia. Za nieuprawnione należy więc uznać odsyłanie świadczeniobiorców do lekarzy poz w celu uzyskania skierowania na transport sanitarny do placówki, do której w ramach realizowanej umowy, kieruje lekarz inny niż podstawowej opieki zdrowotnej (wyjątek stanowi transport „daleki” – zgodnie z odrębnymi przepisami).

Przewóz pacjenta realizowany jako świadczenie w ramach państwowego systemu ratownictwa medycznego *****
Świadczeniami udzielanymi przez zespoły ratownictwa medycznego są medyczne czynności ratunkowe, udzielane w warunkach poza szpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w tym obejmujące konieczny przewóz pacjenta. Realizacja przewozu chorego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu ratownictwa medycznego nie wymaga skierowania na transport sanitarny.

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Przychodnia Babki - 1
Przychodnia Babki - 2
Przychodnia Babki - 3
Przychodnia Babki - 4