Przychodnia Świątniki

Przychodnia Świątniki powstała jako Filia Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach (NZPOZ Babki Filia Przychodnia Świątniki). Poradnia rozpoczęła pracę w październiku 2012 roku z założeniem objęcia podstawową opieką medyczną mieszkańców pobliskich wsi takich jak: Rogalinek, Sasinowo, Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Trzykolne Młyny.

Świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

W budynku Przychodni funkcjonują również:

  1. Położnictwo Rodzinne - Agnieszka Borkiewicz, która świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie pielęgniarki położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).
  2. Apteka Quercus.

Adres:

ul. Kórnicka 8c
62-022 Świątniki
tel 61 642 50 92