Nasi lekarze

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) przyjmują:
lek. med. Swietłana Bartkowiak

specjalista medycyny rodzinnej

kierownik NZPOZ Babki

lekarz uprawniony do przyjmowania deklaracji wyboru lekarza POZ

lek. med. Magdalena Inczewska

specjalista pediatrii

lekarz uprawniony do przyjmowania deklaracji wyboru lekarza POZ

lek. med. Magdalena Polewska

specjalista chorób wewnętrznych

lekarz uprawniony do przyjmowania deklaracji wyboru lekarza POZ

lek. med. Dorota Gawrysiak

specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Anna Gabryel

specjalista pediatrii

lek. med. Swietłana Guśkowa

specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Piotr Kołata

lekarz medycyny