Warto wiedzieć

Przychodnia w Babkach pracuje codziennie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.
Przychodnia Świątniki pracuje codziennie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00.

 • Obszar: Miasto Luboń, Miasto Puszczykowo, Gmina Mosina

Placówka: Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S. A.

Adres:  Puszczykowo,
ul. Kraszewskiego 11

tel. (61) 898 42 40


 • Obszar: Poznań Nowe Miasto, Gmina Kórnik

Placówka: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia

Adres:  Poznań Nowe Miasto,
ul. Szwajcarska 3

tel. (61) 873 90 81, (61) 873 91 90, (61) 873 94 08


 • Obszar: Poznań Wilda

Placówka: Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Adres: 61-485 Poznań-Wilda, 28 Czerwca 1956 194

tel. (61) 227 41 88, (61) 227 42 36


 • Obszar: 1/2 Poznań Jeżyce: cz. Południowa do ul. Dąbrowskiego i ul. Lutyckiej

Placówka: Szpital Miejski im. Fr. Raszei

Adres: Poznań, ul. Mickiewicza 2

tel. (61) 307 12 75


 • Obszar: 1/2 Poznań Jeżyce: cz. Północna od ul. Dąbrowskiego i ul. Lutyckiej, Gminy: Rokietnica i Tarnowo Podgórne

Placówka: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Adres: Poznań, ul. Juraszów 7/19

tel. (61) 821 22 07


 • Obszar: Poznań Grunwald

Placówka: Pomoc Doraźna Lekarzy Rodzinnych "Grunwald" S.C.

Adres: 60-237, Poznań-Grunwald, Kasprzaka 16

tel. (61) 866 25 35, (61) 866 44 23


 • Obszar: Gmina Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska

Placówka: Przychodnia Lekarska Multi-Medic

Adres: 62-020, Swarzędz,
Cieszkowskiego 100/102

tel. (61) 817 46 71


 • Obszar: Poznań Stare Miasto: cz. Południowa do ul. Słowiańskiej

Placówka: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

Adres: Poznań Stare Miasto
ul. Krysiewicza 7/8

tel. (61) 850 63 22


 • Obszar: Powiat Śremski

Placówka: Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie sp. z o. o

Adres: Śrem, ul. Chełmońskiego 1

tel. (61) 281 56 40, 504 122 025
Do wizyty u lekarza POZ warto się przygotować. Najlepiej jest sporządzić sobie krótką notatkę, w której odpowiesz sobie na pytania:

 1. Jaka jest przyczyna mojej wizyty u lekarza?
 2. Jakie mam objawy?
 3. Kiedy i w jakich okolicznościach wystąpiły?
 4. Czy sam zażyłem już jakieś leki?
 5. Jeżeli pobierasz leki przewlekle, sprawdź czy któreś się już nie skończyły – poproś lekarza o receptę na nie.
 6. Zabierz ze sobą ostatnie wyniki badań lub też zalecenia od specjalisty.
 7. Ubierz się wygodnie, tj. tak, by nie mieć problemów ze zdjęciem odzieży lub położeniem się na kozetce, gdy lekarz o to poprosi.

Dzięki temu, że będziesz przygotowany do rozmowy z lekarzem wizyta przebiegnie sprawnie.

Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. 

Na wizytę do lekarza należy wziąć aktualne wyniki badań, na podstawie których został Pacjent skierowany do specjalisty.

Warto wiedzieć, że lekarz leczący w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nierzadziej niż co 12 miesięcy informowania lekarza POZ o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym o okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Na koniec wizyty poproś lekarza specjalistę o taką pisemną informację.

Jeżeli lekarz specjalista stwierdza brak możliwości opieki w danej placówce, wtedy może skierować pacjenta do poradni o innej lub też tej samej specjalizacji lub też do szpitala.

Poproś lekarza specjalistę o takie skierowanie. 

Pamiętaj, że jeżeli leczenie w poradni specjalistycznej wymaga wykonania dodatkowych niezbędnych badań,  to skierowanie na te badania i ich koszty pokrywa lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Lekarz winien wskazać pacjentowi laboratorium, czy też pracownię diagnostyczną, w której badania zostaną wykonane w ramach umowy z NFZ.

Zapytaj lekarza o adresy placówek wykonujących badania przy odbiorze skierowania.

Jeżeli lekarz specjalista stwierdza niezdolność pacjenta do pracy z powodu stanu zdrowia i posiada stosowne uprawnienia nadane przez ZUS – do wystawiania tzw. zwolnień lekarskich to takie zwolnienie wystawia.

ZASADY ZAMAWIANIA RECEPT

1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla pacjenta w stanie stabilnym o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja o tych przyjmowanych lekach.

2. W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do Rejestracji kartę: "Informacja dla lekarza kierującego/POZ" lub wypis ze szpitala.

3. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.

4. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.

5. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ w danym dniu.

6. Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

7. Nie przyjmujemy w Rejestracji pisemnych próśb o skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.

8. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagana jest osobista wizyta w gabinecie lekarskim.

9. Każdorazowo należy podać, wartość glukozy, w przypadku chorych na cukrzycę; wartość ciśnienia tętniczego, w przypadku chorych na nadciśnienie.

10. Czas realizacji zamówień jest uzgadniany z pracownikiem Rejestracji.

11.Receptę należy odebrać w Rejestracji osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią upoważnioną zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej.
 

Leczenie prywatnie a badania na NFZ?

Jestem w ciąży, którą prowadzę w prywatnym gabinecie. Lekarz wypisał mi badania do laboratorium jakie muszę zrobić. Poszłam do swojej  przychodni (umowa z NFZ) i tam usłyszałam od ginekologa, że skoro korzystam z prywatnych porad medycznych to powinnam też prywatnie zrobić wszystkie badania. Skoro jestem ubezpieczona, to dlaczego nie mogę dostać skierownaia na badania?  Czy naprawdę nic mi nie przysługuje skoro płacę normalne składki?

czytaj dalej: http://www.prawapacjenta.eu/?pId=2813

Regulamin organizacyjny NZPOZ Babki do wglądu na tablicy informacyjnej w placówce.


https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu, który ją wytwarza.

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (
Podstawa wyliczenia jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale). Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

NZPOZ BABKI udostępnia dokumentację medyczna na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego (druki wniosków do pobrania PONIŻEJ lub w rejestracji).

NZPOZ BABKI zastrzega, że zrealizowanie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który podlega opłacie zgodnie z cennikiem NZPOZ BABKI, powoduje konieczność uiszczenia opłaty także w przypadku, gdy wnioskodawca nie dokona odbioru udostępnionej dokumentacji medycznej.

Dokumentacja Pacjenta może być udostępniona jemu samemu, bądź też osobie upoważnionej na pisemny wniosek zainteresowanego bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w ciągu siedmiu dni roboczych.

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia:

http://www.nfz-szczecin.pl/shjxf_dokumentacja_medyczna.htm?PHPSESSID=262087bb2c5b04830c1c4ce1a171ab7c

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej - kliknij tutaj.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/581/1


OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/86


Informacja o świadczeniach

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/


Komunikat w sprawie odsyłania pacjentów SOR po zwolnienia lekarskie do lekarzy POZ (2015-01-19)

http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/21/1108/komunikat-w-sprawie-odsylania-pacjentow-sor-po-zwolnienia-lekarskie-do-lekarzy-poz-2015-01-19